وعده غذا کشورهای دیگر ریاست جمهوری ترساندن مردم

وعده غذا: کشورهای دیگر ریاست جمهوری ترساندن مردم ونزوئلا انتخابات مقایسه اقتصاد اقتصادی سیاسی ایران امنیت

آمریکا قطعنامه شورای امنیت راجع به قدس را وتو کرد

جلسه شورای امنیت شرکت ملل متحد جهت تصمیم‌گیری در خصوص قطعنامه‌ای اطراف قدس به آخر رسید. آمریکا قطعنامه شورای امنیت راجع به قدس را وتو کرد ..

ادامه مطلب